Η πειραματική Rolls-Royce 103EX επέστρεψε σπίτι της