Μοτοσικλέτα δεν σταματά στα διόδια και πέφτει πάνω σε αυτοκίνητο