Δοκιμή μετωπικής πρόσκρουσης Nissan Leaf από τον οργανισμό DEKRA