Τσιμεντένιες μπάρες ανακόπτουν την πορεία αυτοκινήτου-φονιά