Αστραπιαίος ελιγμός ενός Tesla αποτρέπει σύγκρουση