Μεταβίβαση αυτοκινήτου: Πληρώνω φόρο για τα χρήματα που θα πάρω από την πώληση;

Έχοντας συνηθίσει στην Ελλάδα να υπάρχει... τουλάχιστον ένας φόρος σε κάθε συναλλαγή, εύλογα προκύπτει το ερώτημα; Αν πουλήσω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, φορολογούμαι για το ποσό που έλαβα;

  • -
  • -

Με τις τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να έχουν εκτοξευτεί, είναι πολλοί που θεωρούν ότι αυτή είναι μια καλή περίοδος για να πουλήσουν το μεταχειρισμένο τους αυτοκίνητο, δεδομένου ότι έτσι ίσως μπορέσουν να αποκομίσουν μεγαλύτερο όφελος.

Από την άλλη, παρά τις αυξημένες τιμές στα μεταχειρισμένα, είναι μεγάλη μερίδα των αγοραστών καταφεύγει στην λύση του μεταχειρισμένου αφενός επειδή και στα καινούρια αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί οι τιμές, αφετέρου λόγω των μεγάλων χρόνων αναμονής.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/7289421f3897b7d66bfe6ebbbec9b11f.jpg

Η φορολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε οικονομικού συστήματος και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού τοπίου μιας χώρας. Όταν πρόκειται για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, η κατανόηση των φορολογικών επιπτώσεων, αλλά και της διαδικασίας που ακολουθείται για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου, είναι απαραίτητη τόσο για τους πωλητές όσο και για τους αγοραστές.

Δείτε ακόμα: Μεταβίβαση αυτοκινήτου online: Πώς γίνεται σε 5 εύκολα βήματα

Θα φορολογηθώ για τα χρήματα που θα πάρω πουλώντας το αυτοκίνητό μου;

Στην Ελλάδα, η φορολόγηση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων διαφέρει για τους πωλητές και τους αγοραστές. Ως πωλητής, σίγουρα θα ανακουφιστείτε γνωρίζοντας ότι δεν υποχρεούστε να πληρώσετε φόρους κατά την πώληση του μεταχειρισμένου οχήματός σας. Η πώληση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου θεωρείται διάθεση περιουσιακού στοιχείου και όχι δραστηριότητα που παράγει εισόδημα. Κατά συνέπεια, οι πωλητές δεν υπόκεινται σε ειδικές φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη συναλλαγή.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/a5ff68d424889b9b3971be962d4bb252.jpg

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του αγοραστή

Ενώ οι πωλητές απαλλάσσονται από τη φορολογία, οι αγοραστές πρέπει να γνωρίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Η πρωταρχική φορολογική απαίτηση για τους αγοραστές έγκειται στην ικανότητά τους να δικαιολογήσουν την αγορά του οχήματος με το εισόδημά τους.

Εάν η τιμή αγοράς του αυτοκινήτου, μαζί με τα άλλα τεκμήρια που βαρύνουν τον αγοραστή, υπερβαίνουν το ετήσιο εισόδημα του αγοραστή, το κράτος θα θεωρήσει ότι αυτά τα χρήματα δεν δικαιολογούνται, και θα φορολογήσει τον αγοραστή για το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει. Γι' αυτό αρκετοί ακολουθούν την παράνομη πρακτική της αγοράς αυτοκινήτου δηλώνοντας ένα τυπικό, πολύ χαμηλότερο αντίτιμο από το πραγματικό.

Δείτε εδώ αναλυτικά πώς γίνεται η μεταβίβαση αυτοκινήτου.