Ανάκληση Mercedes-Benz X-Class

Για έλεγχο του συστήματος διεύθυνσης

  • -
  • -

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε., Γενικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτοκινήτων MERCEDES-BENZ στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης ελαφρών φορτηγών Mercedes-Benz X-Class (ΚΣ 470).

Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει 241 οχήματα, παραγωγής ετών 2017 έως 2019. Σε ορισμένα οχήματα X-Class μπορεί να προκληθεί διαρροή σε μια σύνδεση υδραυλικού σωλήνα στην πυξίδα τιμονιού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή απώλεια του υδραυλικού υγρού συστήματος διεύθυνσης.

Οι δυνάμεις διεύθυνσης που πρέπει να ασκούνται από τον οδηγό του οχήματος, ως αποτέλεσμα της μειωμένης απόδοσης της υποβοήθησης, αυξάνονται όσο μειώνεται η ποσότητα του υδραυλικού υγρού συστήματος διεύθυνσης.

Η πραγματική εξέλιξη της απώλειας υδραυλικού υγρού συστήματος διεύθυνσης εξαρτάται από το εκάστοτε προφίλ οδήγησης. Η πλήρη απώλεια του υδραυλικού υγρού του συστήματος διεύθυνσης, θα είχε ως αποτέλεσμα την ολική βλάβη του συστήματος του υδραυλικού τιμονιού.

Αν και το όχημα θα διατηρούσε, σε γενικές γραμμές, την ικανότητα διεύθυνσής του κατά την οδήγηση, το τιμόνι θα γινόταν αμέσως δύσκαμπτο. Αυτό θα είχε μεγαλύτερη επίδραση σε χαμηλότερες ταχύτητες και θα μπορούσε να αιφνιδιάσει τον οδηγό ανά πάσα στιγμή και να επηρεάσει την ασφάλεια διεύθυνσης του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως µέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να ελεγχθεί η βιδωτή σύνδεση του υδραυλικού σωλήνα συστήματος διεύθυνσης και θα διασφαλιστεί η απαιτούμενη ροπή σύσφιξης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Εφόσον απαιτείται, θα διορθωθεί η στάθμη υδραυλικού υγρού συστήματος διεύθυνσης

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε τη Γραμμή Εξυπηρέτησης MERCEDES-BENZ στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.