Ανάκληση Mercedes-Benz Vito

Για τοποθέτηση εκ των υστέρων του καλύµµατος κουτιού καθίσµατος, εφόσον απαιτείται

  • -
  • -
Ανάκληση Mercedes-Benz Vito
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε., Γενικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτοκινήτων MERCEDES-BENZ στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης ελαφρών φορτηγών Mercedes-Benz Vito (ΚΣ 447).

Η συγκεκριµένη ανάκληση περιλαµβάνει 124 οχήµατα, παραγωγής 2014 έως 2017, στα οποία η κατασκευάστρια εταιρεία διαπίστωσε ότι, ορισµένα οχήµατα µε τοποθετηµένη πρόσθετη µπαταρία κάτω από το δεξί µπροστινό κάθισµα ενδέχεται να έχουν παραδοθεί χωρίς το προβλεπόµενο κάλυµµα κουτιού καθίσµατος.

Η µη ενδεδειγµένη χρήση του ανοιχτού κουτιού καθίσµατος ως θήκη µικροαντικειµένων θα µπορούσε να οδηγήσει σε βραχυκύκλωµα, σε περίπτωση τοποθέτησης ενός αγώγιµου σώµατος που θα προκαλούσε σύνδεση µεταξύ των δύο πόλων µπαταρίας, µε αποτέλεσµα να προκληθεί πυρκαγιά.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειµένου να τοποθετηθεί εκ των υστέρων το κάλυµµα κουτιού καθίσµατος, εφόσον απαιτείται, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε τη Γραµµή Εξυπηρέτησης MERCEDES-BENZ στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.