Ανάκληση Toyota Yaris

Για έλεγχο ή και πιθανή αντικατάσταση του αερόσακου συνοδηγού

  • -
  • -

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E. εκτελεί πρόγραµµα προληπτικών ελέγχων αυτοκινήτων TOYOTA, σε µοντέλα Yaris 10 Series.

 Οι προληπτικοί έλεγχοι αφορούν σε 371 οχήµατα, παραγωγής από 10/02/2003 έως 13/10/2005. Τα εµπλεκόµενα οχήµατα είναι εξοπλισµένα µε αερόσακο συνοδηγού και έχουν συµπεριληφθεί στο παρελθόν στην καµπάνια του πυροκροτητή του αερόσακου συνοδηγού ΤΑΚΑΤΑ.

Σύµφωνα µε νεότερη ενηµέρωση του κατασκευαστή, στα αυτοκίνητα που έχει ήδη εκτελεστεί η καµπάνια ανάκλησης, υπάρχει το ενδεχόµενο στα πλαίσια της αντικατάστασης του πυροκροτητή του αερόσακου συνοδηγού µε βελτιωµένο ανταλλακτικό, να έχει τοποθετηθεί ανταλλακτικό διαφορετικών προδιαγραφών από τις προβλεπόµενες.

Στην περίπτωση ατυχήµατος, όπου θα απαιτηθεί ενεργοποίηση του συστήµατος των αερόσακων, ο αερόσακος του συνοδηγού, ενδέχεται να µην εκτονωθεί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, αυξάνοντας τις πιθανότητες τραυµατισµού σε περίπτωση ατυχήµατος.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν προσωπικά, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει έλεγχος ή/και πιθανή αντικατάσταση του αερόσακου συνοδηγού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00πµ έως 05:00µµ).