Ανάκληση Audi Q5

Για στερέωση των διαφραγµάτων θόλου τροχού

  • -
  • -

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία KOSMOCAR A.E., Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων AUDI στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων AUDI µοντέλα Q5.

Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε 185 οχήµατα, παραγωγής Ιουλίου 2015 έως ∆εκεµβρίου 2018. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόµενα οχήµατα ενδέχεται να αστοχήσει η στερέωση της επένδυσης θόλου τροχού. Ως συνέπεια ενδέχεται να χαλαρώσει η επένδυση θόλου τροχού και σε µεµονωµένες περιπτώσεις, να αποσπαστεί από το αυτοκίνητο.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι κάτοχοι των επηρεαζόµενων οχηµάτων θα ενηµερωθούν γραπτώς ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Συνεργάτες Service AUDI της εταιρείας KOSMOCAR A.E. για να γίνει στερέωση της επένδυσης θόλου τροχού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών AUDI στο τηλέφωνο 210 9981200 από 09.00 - 18.00 καθηµερινά ή στο email: customercare@kosmocar.gr.