Ανάκληση Audi

Αφορά τα μοντέλα A6, A4 και A4 Cabrio

  • -
  • -
Ανάκληση Audi

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία KOSMOCAR A.E., Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων AUDI στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων AUDI µοντέλα Α6, Α4 και A4 Cabrio.

Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε 8.973 οχήµατα, παραγωγής ετών 2004 έως 2011. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόµενα οχήµατα, τα οποία είναι εξοπλισµένα µε αερόσακο συνοδηγού του προµηθευτή Takata ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος κατασκευής, υπάρχει το ενδεχόµενο κατά την πυροδότηση του αερόσακου συνοδηγού να προκληθεί θραύση του περιβλήµατος της γεννήτριας αερίου. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα µικρά µεταλλικά κοµµάτια να αποκολληθούν από το περίβληµα και να τραυµατίσουν ενδεχοµένως κάποιον επιβαίνοντα.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι κάτοχοι των επηρεαζόµενων οχηµάτων θα ενηµερωθούν γραπτώς ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Συνεργάτες Service AUDI της εταιρείας KOSMOCAR A.E. για να γίνει αντικατάσταση της µονάδας αερόσακου συνοδηγού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών AUDI στο τηλέφωνο 210 9981200 από 09.00 - 18.00 καθηµερινά ή στο email: customercare@kosmocar.gr.