Ανάκληση Ford Ranger

Πρόγραµµα βελτίωσης προϊόντος στα µοντέλα Ford Ranger, µε αναβάθµιση των εµπρός σωλήνων φρένων µε νέα εξαρτήµατα

  • -
  • -

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Ford Motor Hellas, Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων Ford στην Ελλάδα, ενηµερώνει για πρόγραµµα βελτίωσης προϊόντος στα µοντέλα Ford µοντέλα Ranger.

Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε 1.058 αυτοκίνητα, που παρήχθησαν από 03/10/2016 µέχρι 25/08/2018. Σύµφωνα µε τον Κατασκευαστή, οι εύκαµπτοι σωλήνες των µπροστινών φρένων σε ένα µικρό αριθµό οχηµάτων Ford Ranger χρειάζονται αναβάθµιση µε νέου τύπου εξαρτήµατα.

Η παρατεταµένη χρήση σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας µπορεί να προκαλέσει καταπόνηση στους εύκαµπτους σωλήνες των µπροστινών φρένων, µε αποτέλεσµα τη διόγκωση ή/και θραύση τους.

Ενδέχεται να προκληθεί απώλεια υγρού φρένων, µε αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της προειδοποιητικής λυχνίας υγρού φρένων στον πίνακα οργάνων. Αν ο οδηγός αγνοήσει την ένδειξη, ενδέχεται να αυξηθεί η διαδροµή του πεντάλ του φρένου και οι αποστάσεις φρεναρίσµατος να γίνουν µεγαλύτερες.

Μέχρι αυτή την στιγµή δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας κανένα ατύχηµα, το οποίο να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν µέσω προσωπικής επιστολής, ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Επισκευαστές Ford για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης των εµπρός σωλήνων φρένων µε αναβαθµισµένα εξαρτήµατα, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι – ιδιοκτήτες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το ∆ίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών Ford.