Ανάκληση Mitsubishi

Αφορά τα μοντέλα, Lancer, Lancer Sportback, ASX και Space Star

  • -
  • -
Ανάκληση Mitsubishi

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των αυτοκινήτων MITSUBISHI στην Ελλάδα, εκτελεί τις κάτωθι ανακλήσεις:

1. Ανάκληση 2.991 αυτοκινήτων μάρκας Mitsubishi τύπου LANCER µε κωδικό μοντέλου CS0A, CS0W, CT9A, µε χρονολογία κατασκευής Ιούνιος 2003 έως Δεκέμβριος 2008. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται ο μηχανισμός ενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού, στην περίπτωση µόνο που αυτός ενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια ατυχήματος, να παράξει μεγαλύτερη πίεση φουσκώματος από την κανονική, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει την ρήξη του και ενδεχομένως τον τραυματισμό του συνοδηγού. Η λειτουργία των υπόλοιπων αεροσάκων παραμένει ανεπηρέαστη.

2. Ανάκληση 1.575 αυτοκινήτων μάρκας Mitsubishi τύπων ASX µε κωδικό μοντέλου CA1W, LANCER µε κωδικό μοντέλου CY1A & CY6A, LANCER sportback µε κωδικό μοντέλου CX1A & CX6A και Space Star µε κωδικό μοντέλου A03A, µε χρονολογία κατασκευής Ιούνιος 2010 έως Απρίλιος 2018. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων λόγω του λογισμικού της μονάδας ECU αναφορικά µε την κατάστασης φόρτισης (SOC) ενδέχεται ο κινητήρας- ECU ή το AS&G - ECU να προσδιορίσει λανθασμένα ότι η μπαταριά είναι σε καλή κατάσταση και να σταματήσει την λειτουργία του κινητήρα ακόμη και αν αυτή έχει υποστεί φθορά ή ακόμα και όταν είναι κάτω από το όριο σωστής λειτουργίας που απαιτείται από το σύστημα AS&G.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε τα συγκεκριμένα θέματα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως µέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία Mitsubishi για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 795 µε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.