Ανάκληση Volvo

Αφορά τα μοντέλα V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 και XC90

  • -
  • -

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία VOLVO CARS HELLAS Α.Ε. εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων VOLVO µοντέλα V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 και XC90.

Η ανάκληση αφορά σε 571 οχήµατα, µοντέλα ετών 2015 – 2016 µε κινητήρες πετρελαίου. Μετά από έρευνες της Volvo Cars, έχει διαπιστωθεί ότι ορισµένα αυτοκίνητα µπορεί να παρουσιάσουν µικρές ρωγµές στο εσωτερικό ενός από τους σωλήνες καυσίµου, στο χώρο του κινητήρα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την πίεση του καυσίµου µέσα στο σωλήνα, µπορεί, µε το χρόνο, να οδηγήσει σε διαρροή καυσίµου στο χώρο του κινητήρα.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω email/επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων VOLVO σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει αντικατάσταση του σωλήνα καυσίµου, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας VOLVO CARS HELLAS στο τηλέφωνο 210-5794900.