Ανάκληση Mercedes-Benz

Αφορά τα μοντέλα GLC-Class και C-Class, για ενηµέρωση του λογισµικού του εγκεφάλου Audio 20

  • -
  • -

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., Γενικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτοκινήτων MERCEDES-BENZ στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης επιβατικών Mercedes-Benz GLC και C - Class (ΚΣ 253 και 205).

Η συγκεκριµένη ανάκληση περιλαµβάνει 452 οχήµατα, παραγωγής ετών 2017 - 2018. Στα εµπλεκόµενα οχήµατα διαπιστώθηκε ότι το λογισµικό του εγκεφάλου Audio 20 δεν πληροί τις προδιαγραφές. Λόγω εσφαλµένης επεξεργασίας των σηµάτων, ενδέχεται να µην εµφανίζεται σωστά η κατάσταση του αερόσακου συνοδηγού, που προβάλλεται στην κεντρική κονσόλα.

Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα µπορεί να ενηµερωθεί ο οδηγός σωστά για την πραγµατική κατάσταση ενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού και, κατά συνέπεια, να αντιδράσει κατάλληλα σε πιθανή εσφαλµένη αναγνώριση κατειληµµένου καθίσµατος. Εξαιτίας αυτού θα µπορούσε να αυξηθεί ο κίνδυνος τραυµατισµού για τον συνοδηγό σε περίπτωση ατυχήµατος.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το ανωτέρω θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή MercedesBenz, προκειµένου να ενηµερωθεί το λογισµικό του εγκεφάλου Audio 20, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε τη Γραµµή Εξυπηρέτησης MERCEDES-BENZ στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.