Ανάκληση Toyota

Αφορά τα μοντέλα Avensis, Corolla, Picnic, Yaris και Verso

  • -
  • -

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E. εκτελεί προγράμματα προληπτικών ελέγχων αυτοκινήτων TOYOTA, σε μοντέλα ΑVENSIS, COROLLA, PICNIC, YARIS και VERSO.

Οι προληπτικοί έλεγχοι αφορούν στα ακόλουθα οχήματα, ως εξής:

  • 7.889 οχήματα, μοντέλων Avensis, Corolla, Picnic και Yaris, παραγωγής από τον Οκτώβριο 2001 έως τον Απρίλιο 2006.

Τα εμπλεκόμενα οχήματα είναι εξοπλισμένα µε αερόσακους συνοδηγού (ονομαζόμενοι από την Takata ως SPI, PSPI, PSPI-L) που περιέχουν ως προωθητικό υλικό νιτρικό αμμώνιο, χωρίς παράγοντα κατακράτησης υγρασίας. Στα οχήματα αυτά έχει στο παρελθόν αντικατασταθεί ο αερόσακος του συνοδηγού, στα πλαίσια της πρώτης φάσης της ανάκλησης που πραγματοποιεί ο κατασκευαστής για αυτόν τον λόγο.

Σύμφωνα µε αναφορές του κατασκευαστή ΤΑΚΑΤΑ, μετά από μακροχρόνια έκθεση του οχήματος σε συνθήκες υψηλής απόλυτης υγρασίας και υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος, το προωθητικό υλικό του πυροκροτητή του αερόσακου ενδέχεται βαθμιαία να αποδοµηθεί.

Σαν αποτέλεσμα, σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου, υπάρχει το ενδεχόμενο ο πυροκροτητής να διαρραγεί και μεταλλικά θραύσματα να εκτοξευτούν στο εσωτερικό του οχήματος, προκαλώντας τραυματισμό στους επιβαίνοντες του οχήματος.

 

  • 25.419 οχήματα, μοντέλων Avensis, Corolla και Verso, παραγωγής από τον Ιούλιο 2002 έως τον Μάιο 2007.

Η κεντρική μονάδα ελέγχου των αερόσακων στα εμπλεκόμενα οχήματα, αποτελείται από ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα (ASICs). Όταν εκτίθενται σε υψηλό επαγωγικό ηλεκτρονικό θόρυβο, που προέρχεται από τα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του οχήματος, τα ηλεκτρονικά αυτά κυκλώματα ενδέχεται να βραχυκυκλώσουν και να προκληθεί µη προβλεπόμενη ροή ρεύματος και αυξημένη θερμότητα.

Εάν αυτό συμβεί, υπάρχει η πιθανότητα, να προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρονικό κύκλωμα, η οποία υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση της σχετικής ενδεικτικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του οχήματος και στην απενεργοποίηση των προ-εντατήρων των ζωνών ασφαλείας.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η βλάβη στο ηλεκτρονικό κύκλωμα, ενδέχεται να οδηγήσει σε ακούσια εκτόνωση των αερόσακων, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβαινόντων ή την πιθανότητα ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε τα συγκεκριμένα θέματα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν προσωπικά, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει oι σχετικός έλεγχος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00πµ έως 05:00µµ).