Ανάκληση Toyota C-HR

Πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου της σύσφιξης των βιδών των οπίσθιων µουαγιέ σε αυτοκίνητα ΤΟΥΟΤΑ µοντέλα C-HR

  • -
  • -
Ανάκληση Toyota C-HR

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E. εκτελεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων TOYOTA μοντέλα C-HR. Ο προληπτικός έλεγχος αφορά σε 209 οχήματα, παραγωγής από τον Ιούνιο 2018 έως τον Αύγουστο 2018.

Τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα µε αριστερή και δεξιά πίσω πλήμνη τροχού (μουαγιέ), οι οποίες είναι βιδωμένες στον πίσω άξονα του αυτοκινήτου µε 4 βίδες η κάθε μία. Υπάρχει η πιθανότητα, µία ή περισσότερες από τις βίδες, που συγκρατούν τις πλήμνες των πίσω τροχών στον πίσω άξονα, να µην έχουν συσφιχθεί σύμφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, κατά τη διαδικασία παραγωγής των εμπλεκόμενων αυτοκινήτων.

Σε αυτή την περίπτωση, οι βίδες θα µπορούσαν να χαλαρώσουν και ενδεχοµένως να αποσπαστούν από την πλήµνη, προκαλώντας ζηµιά στα εξαρτήµατα των πίσω φρένων κατά την περιστροφή του τροχού ή και ενδεχόµενη απόσπαση του πίσω τροχού. Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση της απόδοσης των πίσω φρένων ή σε ενδεχόµενη απώλεια της ευστάθειας του οχήµατος αντίστοιχα, αυξάνοντας τις πιθανότητες ατυχήµατος.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν προσωπικά, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει o σχετικός έλεγχος ή η πιθανή αντικατάσταση των οπίσθιων µουαγιέ και των ακραξονίων του οπίσθιου άξονα, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00πµ έως 05:00µµ).