Ανάκληση Toyota C-HR και Prius

Αφορά σε 1.349 οχήματα

  • -
  • -

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E. εκτελεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων TOYOTA, σε μοντέλα Prius και C-HR. Ο προληπτικός έλεγχος αφορά σε 1349 οχήµατα, παραγωγής από τον Ιούλιο 2015 έως τον Μάιο 2018. Στα εν λόγω οχήματα η καλωδίωση του κινητήρα είναι συνδεδεμένη µε την μονάδα ισχύος του υβριδικού συστήματος. Στο σημείο της σύνδεσης υπάρχει ένα κάλυμμα.

Λόγω συγκεκριμένης προσέγγισης στην διαδικασία της συναρμολόγησης ένα μέρος της καλωδίωσης δύναται να έρχεται σε επαφή µε το κάλυμμα. Αν υπάρξει εναπόθεση σκόνης στην καλωδίωση ή το κάλυμμα, και λόγω των δονήσεων από την χρήση του οχήματος υπάρχει ενδεχόμενο η μόνωση της καλωδίωσης να φθαρεί, µε αποτέλεσμα την πιθανότητα βραχυκυκλώματος. Κάτι τέτοιο µπορεί να δηµιουργήσει συνθήκες αυξηµένου ρίσκου για εκδήλωση φωτιάς.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν προσωπικά, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει o σχετικός έλεγχος ή η πιθανή αντικατάσταση της καλωδίωσης του κινητήρα, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00πµ έως 05:00µµ).