Ανάκληση Skoda Citigo και Rapid

Επηρεάζει 660 οχήματα συνολικά της ελληνικής αγοράς

  • -
  • -
Ανάκληση Skoda Citigo και Rapid

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία KOSMOCAR A.E., Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων SKODA στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων SKODA Citigo και Rapid.

Η συγκεκριµένη ενέργεια αφορά σε 660 αυτοκίνητα, που παρήχθησαν από τον Οκτώβριο 2015 έως τον Μάιο 2017. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, στα εµπλεκόµενα οχήµατα υπάρχει το ενδεχόµενο ο κρίκος ρυµούλκησης που περιλαµβάνεται στα εργαλεία του αυτοκινήτου να µην έχει συγκολληθεί σωστά.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων θα ενηµερωθούν γραπτώς ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτηµένους Συνεργάτες Service SKODA της εταιρείας KOSMOCAR A.E. για να γίνει αντικατάσταση του κρίκου ρυµούλκησης, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών ŠKODA στο τηλέφωνο 210 9981081 από 09.00 - 18.00 καθηµερινά ή στο email: customercare@kosmocar.gr.