Ανάκληση Toyota Prius και Lexus CT200

Για προληπτική τοποθέτηση στηριγμάτων συγκράτησης στους πυροκροτητές των αερόσακων κουρτίνας

  • -
  • -
Ανάκληση Toyota Prius και Lexus CT200

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E., σε συνεργασία µε το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραμμα προληπτικής επισκευής των Toyota Prius και Lexus CT200.

Η προληπτική επισκευή αφορά σε 652 Toyota Prius, παραγωγής από το 2008 έως το 2012, και σε 169 Lexus CT200, παραγωγής από το 2010 έως το 2012. Τα εμπλεκόμενα οχήματα είναι εξοπλισμένα µε αερόσακους κουρτίνες στο αριστερό και δεξί κολονάκι του ουρανού. Κάθε αερόσακος κουρτίνα χρησιμοποιεί έναν «υβριδικό» τύπο πυροκροτητή που περιέχει αέριο υπό πίεση σε ένα θάλαμο και προωθητικό σε ξεχωριστό θάλαμο, όπου οι δύο θάλαμοι είναι συγκολλημένοι μεταξύ τους. Κάποιοι πυροκροτητές ίσως παρουσιάσουν µία μικρή ρωγμή στο σηµείο συγκόλλησης.

Εάν αυτή η ρωγµή επεκταθεί µε τον καιρό, ενδέχεται να υπάρξει αποκόλληση των συγκολληµένων θαλάµων. Αυτό το φαινόµενο έχει παρατηρηθεί σε οχήµατα που βρίσκονται ακινητοποιηµένα για µεγάλο χρονικό διαστήµατα. Στην περίπτωση που υπάρξει αποκόλληση του πυροκροτητή, διαφεύγει αέριο υπό πίεση όπου εκτονώνει µερικώς τον αερόσακο, ενώ σε περιορισµένες περιπτώσεις, το ένα ή και τα δύο µέρη του πυροκροτητή ίσως εισέλθουν στην καµπίνα των επιβατών του οχήµατος.  Στη περίπτωση που υπάρχει επιβάτης εντός του οχήµατος, υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα τραυµατισµού.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, προκειµένου να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota και Lexus σε όλη την Ελλάδα, ώστε να γίνει η προληπτική τοποθέτηση στηριγµάτων συγκράτησης στους πυροκροτητές των αερόσακων κουρτίνας, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς - Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00 πµ έως 05:00 µµ).