Η Ελλάδα γίνεται ηλεκτρική: Έρχονται 9.000 φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Στην τοποθέτηση 9.000 φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα προχωρήσει ο κρατικός μηχανισμός, στο πλαίσιο των ενεργειών για την μαζική υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

  • -
  • -

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την εγκατάσταση 9.000 δημόσια προσβάσιμων φορτιστών για ηλεκτρικά οχήματα, σε αστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη της μετάβασης στην ηλεκτρική κινητικότητα και στην προώθηση βιώσιμων επιλογών μεταφοράς.

Η εγκατάσταση αυτών των φορτιστών θα βελτιώσει σημαντικά την υποδομή φόρτισης και θα διευκολύνει την υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντιμετωπίζοντας το άγχος των χρηστών σχετικά με την αυτονομία. Με την αύξηση της διαθεσιμότητας των σημείων φόρτισης, το υπουργείο στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο βολικού και αξιόπιστου δικτύου φόρτισης, ενθαρρύνοντας περισσότερους ανθρώπους να επιλέξουν ηλεκτρικά οχήματα και μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/4b0c0677c4df7684b9c2ba788e5a8892.jpg

Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της κυβέρνησης για περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την προώθηση καθαρών ενεργειακών λύσεων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνωρίζει τη σημασία της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και η ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Δείτε ακόμα: Αποκλειστικό: Έτοιμες οι πρώτες θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών φορτηγών στην Ελλάδα!

Μέσω των ΣΦΗΟ, το υπουργείο θα επιβλέπει τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των εγκαταστάσεων φορτιστών. Αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό κατάλληλων τοποθεσιών, τη διασφάλιση της συμβατότητας με διαφορετικούς τύπους οχημάτων και τον συντονισμό με τους σχετικούς φορείς, όπως οι δήμοι και οι περιφερειακές αρχές.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/d2748cc00cb97a6fae695423f1ac45e3.jpg

Το έργο δεν ωφελεί μόνο τους ιδιώτες κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά υποστηρίζει επίσης τις τοπικές επιχειρήσεις και τονώνει την οικονομία. Η αυξημένη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων δημιουργεί νέες ευκαιρίες για συναφείς βιομηχανίες, όπως η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης, η κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων και η παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Συνολικά, η εγκατάσταση 9.000 φορτιστών από τους δήμους που θα είναι προσβάσιμοι στο κοινό, αποδεικνύει τη δέσμευση για βιώσιμες μεταφορές και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην καθαρή ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Φορτίζω Παντού που θα επιδοτήσει την εγκατάσταση 8.000 φορτιστών και ξεκίνησε πριν λίγο καιρό, οι φορτιστές που θα εγκατασταθούν με έμμεση ή άμεση πρωτοβουλία του κράτους θα φτάσουν τις 17.000.

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/4f9dca6447b12c1553a894b303df041c.jpg

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Σε διαβούλευση τίθεται η κατάρτιση πρότυπων προδιαγραφών για διαγωνισμούς παραχώρησης με αντικείμενο την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), που έχουν ήδη εκπονηθεί από 312 Δήμους σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί από τους Δήμους όλης της χώρας, οι οποίοι καλούνται να δρομολογήσουν άμεσα τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση των Σ.Φ.Η.Ο. Η διαβούλευση γίνεται στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ και θα διαρκέσει ως τις 9 Ιουνίου 2023.

Με τη δημιουργία του εργαλείου αυτού θεσπίζονται κατάλληλοι, κοινοί, διαφανείς και σύμφωνοι με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, κανόνες και όροι για τη διενέργεια των διαγωνισμών. Πιο συγκεκριμένα:

  • Καθορίζονται κριτήρια οικονομικής και χρηματο-οικονομικής επάρκειας καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στους διαγωνισμούς.
  • Καθορίζονται κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
  • Προτείνεται η βέλτιστη χρονική διάρκεια για τις παραχωρήσεις
  • Καθορίζονται οι βασικοί οικονομικοί όροι όπως τα τέλη παραχώρησης και η χρέωση των χρηστών Η/Ο
  • Δημιουργείται ένα πλαίσιο εκμετάλλευσης, λειτουργίας, συντήρησης και επέκτασης δικτύου.
  • Προτείνονται τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό φόρτισης.
  • Ρυθμίζονται διάφορα θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών.

Η δημιουργία του εργαλείου αυτού στοχεύει στη διευκόλυνση των Δήμων κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των σχετικών διαγωνισμών, και στην επιτάχυνση των αναγκαίων διαδικασιών. Ακολουθεί την πρόσφατη ενεργοποίηση της δράσης «Φορτίζω Παντού» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της οποίας διατίθενται 30 εκατ. ευρώ ειδικά για τη χρηματοδότηση μέρους της αρχικής επένδυσης που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω των διαγωνισμών παραχώρησης, για την προμήθεια και εγκατάσταση των υποδομών φόρτισης στους χώρους αρμοδιότητας των Δήμων.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...