Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου αποκτούν σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με χρηματοδότηση κατά 85% από ευρωπαϊκούς πόρους και κατά 15% από τα εθνικά ταμεία.

  • -
  • -

Η ηλεκτροκίνηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιείται με ταχείς  ρυθμούς. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην  Περιφέρεια, υλοποιεί τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα EnerMOB και EnerNETMob στα  πλαίσια του στόχου «Ευρωπαϊκή Διασυνοριακή Συνεργασία Interreg - ADRION και Interreg –MED ».

Η χρηματοδότηση των έργων είναι κατά 85% από Ευρωπαϊκούς πόρους (  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Το έργο EnerMob - Interreg - ADRION

Το έργο με τον ακριβή τίτλο «ENERMOB- Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon Mobility (Διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκίνησης για αστική  κινητικότητα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα), αποσκοπεί κυρίως στη  προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων στα υφιστάμενα περιφερειακά/τοπικά  συστήματα μεταφορών της περιοχής ADRION.

Στο πλαίσιο των κυρίων αποτελεσμάτων, το έργο έχει αναπτύξει ένα δοκιμαστικό  μοντέλο διακρατικού δικτύου ηλεκτρικών μεταφορών που συνδέει τοπικά δίκτυα  εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων προκειμένου να ξεπεραστούν οι υπεραστικοί  και διαπεριφερειακοί περιορισμοί.

Επιπλέον, το έργο έχει αναπτύξει πιλοτικές δράσεις για τη δοκιμή μεγαλύτερων  συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών πόλεων με τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων,  ελέγχοντας πιθανά προβλήματα στη φάση οδήγησης και φόρτισης. Το έργο έχει  επικεντρωθεί επίσης στην εφαρμογή συντονισμένων στρατηγικών μέσω της χρήσης  κοινών τεχνολογιών και προτύπων.

Για τις δοκιμές αυτές έχει διατεθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το  πρόγραμμα με μακροχρόνια μίσθωση, ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα (BMW i3).

Το έργο EnerNETmob - Interreg –MED

Παράλληλα η Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιεί το έργο EnerNETmob με τον ακριβή τίτλο «Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems (Μεσογειακά Διαπεριφερειακά Δίκτυα Ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα).

Το έργο EnerNETMob στοχεύει να σχεδιάσει, να δοκιμάσει, και να βελτιώσει τα  «Σχέδια Βιώσιμα Ηλεκτροκινητικότητας» σύμφωνα με κοινά πρότυπα και πολιτικές  χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να δημιουργήσει ένα  «Διαπεριφερειακό Δίκτυο Ηλεκτροκινητικότητας» το οποίο θα διασχίζει τις πόλεις  όλων των διακρατικών περιοχών της περιοχής του προγράμματος MED.

Για τις δοκιμές αυτές έχει διατεθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το  πρόγραμμα με μακροχρόνια μίσθωση και δικαίωμα εξαγοράς, ένα αμιγώς  ηλεκτρικό όχημα (NISSAN Leaf 40 kWh).

Παράλληλα η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του έργου EnerMob έχει ήδη  παραδώσει σε χρήση, σε όλους τους κατόχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων, (μόνιμων  κατοίκων και διερχόμενων) τις πρώτες προσβάσιμες υποδομές επαναφόρτισης,  (σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων), που  αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και προώθηση  φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης. Συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν  και λειτουργούν τρεις (3) δημόσια προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης εναλλασσόμενου  ρεύματος, οι οποίοι βρίσκονται στην Τρίπολη (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2),  στην Καλαμάτα (πλησίον του Διοικητηρίου) και στον Ισθμό της Κορίνθου (στην  Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου 200 μέτρα μετά τη γέφυρα του Ισθμού). 

Πρόσφατα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του έργου EnerNETMob, έχει  εγκαταστήσει και λειτουργούν άλλοι τέσσερεις (4) δημόσια προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σε πόλεις της  Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λουτράκι, Ναύπλιο, Σπάρτη και Καλαμάτα), ώστε να  παράσχει σε πολίτες και επισκέπτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπηρεσίες  φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μέσω του περιφερειακού αυτού δικτύου  υποδομών φόρτισης.

Οι σταθμοί αυτοί φόρτισης είναι διπλής εξόδου, μέγιστης ισχύος εξόδου 2x22 kW  και αποτελούν το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός Περιφερειακού δικτύου  υποδομών ηλεκτροκίνησης στην Πελοπόννησο. 

Η χρήση αυτών των σταθμών φόρτισης κατά το διάστημα της πιλοτικής λειτουργίας  του Περιφερειακού δικτύου ηλεκτροκίνησης είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες  ηλεκτρικών αυτοκινήτων και οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων  που κινούνται στην Πελοπόννησο, μπορούν να προμηθευτούν την σχετική κάρτα  πρόσβασης για τους σταθμούς φόρτισης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας  Πελοποννήσου.

Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκτός από τη συμμετοχή της στα δύο Ευρωπαϊκά  Προγράμματα EnerMOB και EnerNETMob στα πλαίσια του στόχου «Ευρωπαϊκή  Διασυνοριακή Συνεργασία Interreg - ADRION και Interreg –MED », έχει ήδη  εγκαταστήσει σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων, συνολικά  13 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (μονής  εξόδου 22 kW) και στις πέντε έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Αργολίδας,  Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας), στα κτίρια Διοίκησης.

Υπηρεσιακά αυτοκίνητα Περιφέρειας Πελοποννήσου

Επίσης η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκτός από τα δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα  που διαθέτει μέσω των δύο Ευρωπαϊκών Έργων, έχει ήδη προμηθευτεί και χρησιμοποιεί εννέα (9) αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της και στις  πέντε Περιφερειακές Ενότητες (Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και  Μεσσηνίας). 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση όλων  των ρυπογόνων και παλιάς τεχνολογίας οχημάτων της με ηλεκτρικά οχήματα, όπως  εξελίσσεται η τεχνολογία των συσσωρευτών, αλλά και με άλλων διαθέσιμων  οικολογικής μορφής, μεταφορικών μέσων.

Θεωρεί επιβεβλημένο πλέον τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης στο ευρύ κοινό,  συμβάλλοντας έτσι στην μείωση των εκπομπών ρύπων σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή  Νομοθεσία, στην εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος και  παράλληλα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κάνοντας χρήση των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως πηγή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...