Η πρόταση του Σ.Ε.Α.Α. Δίκυκλων περί ισοδυναμίας διπλωμάτων

Ενδιαφέρον έχει η πρόταση του Σ.Ε.Α.Α. Δίκυκλων σχετικά με τη δυνατότητα οδήγησης ελαφρών δίκυκλων με δίπλωμα οδήγησης

 • -
 • -
Η πρόταση του Σ.Ε.Α.Α. Δίκυκλων περί ισοδυναμίας διπλωμάτων
 • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
 • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ο Κλάδος Δίκυκλων Σ.Ε.Α.Α., κατέθεσε τη δική του πρόταση σχετικά με την ισοδυναμία των αδειών οδήγησης επιβατικών αυτοκινήτων με αυτά των ελαφρών δίκυκλων. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την επιστολή του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Χατζίκου, ο οποίος και τοποθετήθηκε ξεκάθαρα υπέρ της ισοδυναμίας, αναφέροντας τα οφέλη μία τέτοιας αλλαγής.

 • Ποια είναι η πρόταση του Κλάδου Δικύκλων του Σ.Ε.Α.Α;

O κλάδος δίκυκλων του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) προτείνει οι έμπειροι οδηγοί αυτοκινήτου με δίπλωμα Β να έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν μοτοσικλέτες για την οδήγηση των οποίων σήμερα απαιτείται δίπλωμα Α1 αφού προηγουμένως έχουν ολοκληρώσει 3 μαθήματα οδήγησης διάρκειας μίας ώρας σε νόμιμη και αναγνωρισμένη σχολή οδηγών. Ως έμπειροι οδηγοί προτείνουμε να οριστούν οι κάτοχοι διπλώματος αυτοκινήτου τύπου Β επί 5 έτη και με ελάχιστο ηλικιακό όριο τα 25 έτη. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται τόσο η εμπειρία των οδηγών όσο και η ηλικιακή τους ωριμότητα.

 • Γιατί επαναφέρει ο Κλάδος την πρότασή του;

Ο ΣΕΑΑ έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει στο παρελθόν τη μέγιστη σημασία του νομοθετικού πλαισίου για την απόκτηση διπλώματος δικύκλου και παροτρύνει διαρκώς την πολιτεία να υιοθετήσει μια περισσότερο φιλική στάση προς τους δικυκλιστές πάντα εντός των πλαισίων της

Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Προς το σκοπό αυτό έχει υποβάλλει διάφορες προτάσεις η τελευταία εκ των οποίων ήταν το 2018 και αφορούσε την εξίσωση του άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (Β) με την αυτήν της Α1 μοτοσυκλέτας. Η πρόταση αυτή γίνεται σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρη λόγω της πανδημίας καθώς αναζητούνται μέσα μεταφοράς με το μικρότερο δυνατό συγχρωτισμό που συμβάλλουν στην κοινωνική αποστασιοποίηση και ταυτόχρονα δε επιβαρύνουν την κίνηση στους

δρόμους.

 •  Ποια δίκυκλα ανήκουν στην κατηγορία Α1;

Δίκυκλα με μέγιστη χωρητικότητα κυλίνδρου 125 κυβικών εκατοστών, μέγιστη ισχύ 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kw/kg. Πρόκειται δηλαδή για ελαφρά δίκυκλα τα οποία προορίζονται σχεδόν αποκλειστικά για χρήση εντός του αστικού ιστού.

 • Υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο;

Όπως είναι γνωστό, η ευρωπαϊκή οδηγία 2006/126/ΕΚ 1, που θέτει το πλαίσιο για τους όρους έκδοσης άδειας οδήγησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να θεσπίζουν την ισοτιμία μεταξύ άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (Β) και ελαφρού δικύκλου (Α1).

 • Υπάρχει σχετική Ευρωπαϊκή εμπειρία με βάση την οδηγία;

Τουλάχιστον 10 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν στους οδηγούς αυτοκινήτου να οδηγούν δίκυκλο 125cc χωρίς επιπλέον εκπαίδευση ή εξετάσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, κράτη με μεσογειακό κλίμα, όπου τα ελαφρά δίκυκλα χρησιμοποιούνται για καθημερινές μετακινήσεις. Η δική μας πρόταση, συνάδει περισσότερο με την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Γερμανίας 2 , η οποία προχώρησε σε σχετική ρύθμιση στο τέλος του 2019, με βάση την οποία κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου (κατηγορία Β) εφόσον είναι άνω των 25 ετών, έχει το δίπλωμα αυτοκινήτου για τουλάχιστον 5 χρόνια με ένα αριθμό μαθημάτων αποκτά το δικαίωμα να οδηγεί δίκυκλο που σήμερα απαιτεί δίπλωμα Α1 άνευ εξετάσεων. 

 • Πώς κρίνεται η μέχρι τώρα εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη- μέλη της Ε.Ε που την υιοθέτησαν;

Σε κάθε περίπτωση, απόδειξη ότι η αιτούμενη ισοδυναμία έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια επιτυχημένα στις χώρες αυτές αποτελεί το γεγονός ότι καμία από αυτές δεν υπαναχώρησε επιβάλλοντας μεταγενέστερα ένα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο έκδοσης διπλωμάτων για

την κατηγορία αυτή.

 

• Τι δείχνουν οι διεθνείς μελέτες για τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης πρακτικής στην

οδική ασφάλεια;

Τα συμπεράσματα μελέτης του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Δικύκλων (ACEM) που

έχουν δείξει ότι:

-     Η εξοικείωση με τον τρόπο κίνησης των δίκυκλων που αποκτούν οι οδηγοί αυτοκινήτων που μετακινούνται με μοτοσυκλέτα μειώνει δραματικά τον αριθμό τροχαίων που εμπλέκουν το δίκυκλο.

-     Η εκπαίδευση στην οδήγηση δίκυκλου δεν είναι τόσο σημαντική, όσο η καλή γνώση του ΚΟΚ και η σωστή οδηγική συμπεριφορά.

 

Παράλληλα, διεθνείς μελέτες αποδεικνύουν πως η εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξέταση δεν αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ασφαλή οδήγηση ελαφριών μοτοσικλετών:

-     Πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 3 υποστηρίζει πως η εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών πρέπει να επικεντρώνεται σε οριζόντια θέματα, όπως η γνώση και αποδοχή των κινδύνων και η καλή αξιολόγηση των δεξιοτήτων από τον ίδιο τον οδηγό.

-     Στατιστική μελέτη της ισπανικών ομοσπονδιών ασφάλισης και μοτοσικλέτας4, όπου υφίσταται η ισοδυναμία Β και Α1 για σειρά ετών, ανέδειξε πως οι χρήστες ελαφριών μηχανών που διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, εμπλέκονται σε τρεις φορές λιγότερα ατυχήματα από όσους διαθέτουν μόνο άδεια Α1. Μάλιστα, η μελέτη δείχνει ότι υπάρχει ευθεία συσχέτιση μεταξύ των ατυχημάτων και της έλλειψης εμπειρίας οδήγησης, όχι μόνο για τη μοτοσυκλέτα αλλά για οποιοδήποτε όχημα.

 • Ποια είναι τα οφέλη της ισοδυναμίας;

Ευκολότερη πρόσβαση σε ένα οικονομικό μέσο μεταφοράς για τους πολίτες . Χάρη στην ισοδυναμία, έμπειροι οδηγοί αυτοκινήτου θα αρχίσουν να οδηγούν και μοτοσικλέτα μέσω μίας αρκετά απλής και μικρού κόστος διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν ένα πιο οικονομικό μέσο μετακίνησης, μειώνοντας σημαντικά την ιδιωτική δαπάνη μεταφοράς, τόσο σε καύσιμα όσο και σε ασφάλιστρα, συντήρηση και τέλη κυκλοφορίας.

Οικονομικότερη αλλά στοχευμένη και ασφαλής διαδικασία για την απόκτηση πρόσβασης στο δίκυκλο. Πρέπει ακόμα να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η δυνατότητα χορήγησης ισοδυναμίας θα ανακουφίσει χιλιάδες συμπολίτες μας, κατόχους άδειας οδήγησης Β, που βρίσκονται σήμερα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και δεν έχουν τη δυνατότητα απόκτησης άδειας οδήγησης κατηγορίας Α1 εξαιτίας του υψηλού κόστους. Η διαδικασία σήμερα για την

έκδοση δίπλωμα για δίκυκλο φτάνει στα περίπου 400 ευρώ για εκπαίδευση και εξετάσεις ενώ η πρότασή μας αφορά σε στοχευμένη σύντομη εκπαίδευση από πιστοποιημένες σχολές οδηγών κι άρα απαιτεί και μικρότερο κόστος.

Πρόσβαση σε ένα μέσο μεταφοράς, ιδανικό για τη δημόσια υγεία και τις νέες συνθήκες που ο covid-19 έχει διαμορφώσει. H δυνατότητα χρήσης μοτοσικλέτας από περισσότερους οδηγούς, μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία. Μετά την πανδημία και τους νέους κανόνες υγιεινής που έχουν μπει στη ζωή μας, το δίκυκλο αποτελεί ένα Μέσο που περιορίζει την πιθανότητα μετάδοσης του κορωνοϊού.

Η χρήση δικύκλου, βοηθά στην αποσυμφόρηση της κίνησης στα αστικά κέντρα. Παράλληλα αποτελεί μία ενδεδειγμένη λύση για τις μετακινήσεις εντός των μεγάλων

αστικών κέντρων με παράλληλη αποσυμφόρηση τόσο του φόρτου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όσο και της κίνησης του δρόμου καθώς την επιβαρύνει πολύ λιγότερο από το αυτοκίνητο. Η αναμενόμενη αύξηση της χρήσης της μοτοσικλέτας θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των πόλεων και των τουριστικών προορισμών, τόσο κατά την οδήγηση, όσο και κατά τη στάθμευση, δεδομένου πως οι μοτοσικλέτες συνδυάζουν άριστα την αυτονομία του ιδιωτικού μέσου μετακίνησης με τις μικρές απαιτήσεις σε χώρο σε σχέση με τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης.

 • Η χρήση δικύκλου ευνοεί την παραγωγικότητα

Παράλληλα ευνοεί σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα, καθώς ο χρόνος μετακινήσεων καθίσταται σημαντικά μικρότερος, με θετικές επιπτώσεις στις κυκλοφοριακές συνθήκες, προς όφελος όλων των μετακινούμενων.  Η χρήση δικύκλου συμβάλλει στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της χώρας ενώ η δυνατότητα ισοδυναμίας διπλωμάτων ενδυναμώνει τη θέση της έναντι του ανταγωνισμού Η εξίσωση θα ωφελήσει τον τουρισμό. Πολλές γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία, εφαρμόζουν ήδη την ισοδυναμία Β-Α1, ενώ χώρες όπως η Γερμανία και Ολλανδία επιτρέπουν την οδήγηση scooter στους κατόχους άδειας οδήγησης

τύπου Β. Συνεπώς, οι επισκέπτες αυτών των χωρών δυσαρεστούνται όταν αδυνατούν να νοικιάσουν δίκυκλο με την άδειά τους στη χώρα μας με αποτέλεσμα να επιλέγουν άλλους προορισμούς. Το πιο πάνω συνεπάγεται σημαντική απώλεια εισοδήματος για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας, ενώ στις περιπτώσεις που τα καταστήματα ενοικίασης δίκυκλων διαθέτουν δίκυκλα στους τουρίστες χωρίς δίπλωμα κατηγορίας Β, αυτοί βρίσκονται εκτεθειμένοι έναντι του νόμου.

 • Η προτεινόμενη ρύθμιση ωφελεί και την οδική ασφάλεια

Η εξίσωση θα ωφελήσει και την οδική ασφάλεια. Οδηγοί που είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση δίκυκλου είναι πιο προσεκτικοί απέναντι στα δίκυκλα όταν οδηγούν αυτοκίνητο, γιατί παρατηρούν και αναμένουν καλύτερα τις κινήσεις τους. Άρα, η εξίσωση θα συμβάλλει στη μείωση των συγκρούσεων μεταξύ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τα οποία αποτελούν μία από τις πιο συχνές μορφές ατυχημάτων εντός πόλης.

Η ισοδυναμία θα βοηθήσει στην αύξηση χρήσης ενός «πράσινου» μέσου μεταφοράς Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η αυξημένη χρήση δίκυκλων ως συνέπεια της εξίσωσης, ειδικά στις αστικές μετακινήσεις, ωφελεί εξαιρετικά το περιβάλλον καθώς οι λεγόμενες «ελαφριές» μοτοσυκλέτες αποτελούν ένα πολύ φιλικό και «πράσινο» τρόπο μετακίνησης.

 

Επίλογος- συμπέρασμα

Με δεδομένο ότι η αιτούμενη ισοδυναμία έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια επιτυχημένα σε διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη αλλά και με προφανή τα οφέλη τόσο στην αστική μετακίνηση, την οδική ασφάλεια, τον τουρισμό όσο και στο γενικότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο παρακαλούμε θερμά για την θετική αξιολόγηση της πρότασης μας.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...