Έρχεται η προπληρωμένη κάρτα για τα διόδια

Θα κολλάει στο παρμπρίζ και θα αφαιρείται το ανάλογο ποσό μετά από κάθε διέλευση

  • -
  • -

Η εφαρμογή του συστήματος διέλευσης από τα διόδια με προπληρωμένη κάρτα (βινιέτα) περιγράφεται στο νομοσχέδιο για τον "εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων", που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο άρθρο 212 αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται:
α) η υπηρεσία έκδοσης της Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου για τη χρήση του συνόλου του εθνικού οδικού δικτύου ή τμήματός του, επιλεγόμενης διάρκειας ισχύος με αναλογική χρέωση και οι λοιπές λεπτομέρειες έκδοσής της,
β) ο τύπος της Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου, όπως αυτοκόλλητο, που τοποθετείται στο όχημα και
γ) κάθε άλλο σχετικό θέμα με τα ανωτέρω.

Επίσης αναφέρεται ότι η χρέωση διοδίων εφαρμόζεται, ανά κατηγορία οχήματος: α) αναλογικά ανά χιλιόμετρο χρήσης του δικτύου αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών και β) αναλογικά ανά χρονική περίοδο χρήσης του δικτύου αρμοδιότητας της Υπηρεσίας «Οδικά Τέλη», με την επιφύλαξη των συμβάσεων παραχώρησης που διέπονται από το π.δ. 60/2007 (Α` 64), και της υπ’ αρ. 6686/7.11.2014 (Β` 3086)κοινής υπουργικής απόφασης.

Από την έναρξη ισχύος του νόμου απαγορεύεται, με την επιφύλαξη της κ.υ.α. 6686/17.11.2014 (Β` 3086), η εγκατάσταση και λειτουργία νέων μετωπικών σταθμών διοδίων, ανεξαρτήτως αν για αυτούς έχει ακολουθηθεί γενικός τρόπος υπολογισμού χρεώσεων τελών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εφόσον αυτή η χρέωση δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική.

To σύστημα με τη βινιέτα εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες, όπως στην Αυστρία όπου είναι υποχρεωτικό από το 1997. Το κόστος για τα αυτοκίνητα είναι 9,5 ευρώ για 10 ημέρες, 27,8 ευρώ για 2 μήνες και 92,5 ευρώ για όλο το έτος, ενώ το πρόστιμο είναι τουλάχιστον 120 ευρώ.

AYTO TO ΔΙΑΒΑΣΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...