Πώς θα υπολογίσετε το νέο τέλος ταξινόμησης στα αυτοκίνητα - Παραδείγματα

Σημαντικές εκπτώσεις για τα σύγχρονα μοντέλα, περιβαλλοντικό τέλος για τα παλαιάς τεχνολογίας

  • -
  • -
Πώς θα υπολογίσετε το νέο τέλος ταξινόμησης στα αυτοκίνητα - Παραδείγματα
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τις νέες, χαμηλότερες, τιμές των αυτοκινήτων τους ανακοινώνουν οι εισαγωγικές εταιρείες στην Ελλάδα, απόρροια του νέου τρόπου υπολογισμού του ειδικού τέλους ταξινόμησης (ΕΤΤ).

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι ότι πλέον οι συντελεστές ορίζονται με βάση κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης, που μειώνει τους δασμούς στα νέα αυτοκίνητα. Υπάρχουν πάντως αυξομειώσεις ανάλογα με τις εκπομπές CO2 των οχημάτων.

Από την άλλη, απαγορεύεται πλέον η εισαγωγή των αυτοκινήτων και φορτηγών Euro 1, 2 και 3, ενώ στα Euro 4 επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος 3.000 ευρώ και στα Euro 5a περιβαλλοντικό τέλος 1.000 ευρώ. Μοναδική εξαίρεση στα παλαιά οχήματα είναι τα αυτοκίνητα άνω των 30 ετών, για τα οποία επιτρέπεται η ταξινόμηση, με την προϋπόθεση ότι θα κυκλοφορούν ως ιστορικά.


Πώς θα υπολογίσετε το τέλος ταξινόμησης – Παραδείγματα

Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης ορίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης:


Παράδειγμα 1:

Αυτοκίνητο με λιανική τιμή προ φόρων (ΛΤΠΦ) 13.500 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για όλο το ποσό είναι 4%, δηλαδή 540 ευρώ


Παράδειγμα 2:

Αυτοκίνητο με λιανική τιμή προ φόρων (ΛΤΠΦ) 15.000 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για τις πρώτες 14.000 ευρώ είναι 4%, δηλαδή 560 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ είναι 26%, δηλαδή 260 ευρώ

Συνολικό τέλος ταξινόμησης 560+260 ευρώ = 820 ευρώ 

 

Παράδειγμα 3:

Αυτοκίνητο με λιανική τιμή προ φόρων (ΛΤΠΦ) 21.000 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για τις πρώτες 14.000 ευρώ είναι 4%, δηλαδή 560 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για τα επόμενα 3.000 ευρώ είναι 26%, δηλαδή 780 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για τα επόμενα 3.000 ευρώ είναι 53%, δηλαδή 1.590 ευρώ

Το τέλος ταξινόμησης για τα επόμενα 1.000 ευρώ είναι 62%, δηλαδή 620 ευρώ

Συνολικό τέλος ταξινόμησης 560+780+1.590+620 ευρώ = 3.550 ευρώ

 

Αυξομειώσεις του τέλους ταξινόμησης με βάση τις εκπομπές ρύπων

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα των οποίων οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι:

α) μικρότερη ή ίση των εκατό (100) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης μειώνονται κατά 5%,

β) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν σαράντα (140) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%),

γ) μεγαλύτερη από εκατόν σαράντα (140) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν εξήντα (160) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),

δ) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν ογδόντα (180) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),

ε) μεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα (180) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια (200) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%),

στ) μεγαλύτερη από διακόσια (200) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%),

ζ) μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%)».

Έκπτωση του τέλους ταξινόμησης για τα υβριδικά αυτοκίνητα

Τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα με εκπομπές CO2 άνω των 50 gr/km απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης. Τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές έως 50 gr/km απαλλάσσονται από το 75% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης.

Παράδειγμα 1:

Υβριδικό με εκπομπές CO2 55 gr/km που θα είχε κανονικά τέλος ταξινόμησης 6.000 ευρώ, θα πληρώσει τέλος ταξινόμησης 3.000 ευρώ.

Παράδειγμα 2:

Υβριδικό με εκπομπές CO2 45 gr/km που θα είχε κανονικά τέλος ταξινόμησης 6.000 ευρώ, θα πληρώσει τέλος ταξινόμησης 1.500 ευρώ.

Μηδενικό τέλος ταξινόμησης για τα αμιγώς ηλεκτρικά

Όπως ίσχυε και στο προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μηδενικούς ρύπους δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...