Παράταση για την αλλαγή διαδικασίας στην εισαγωγή μεταχειρισμένων ΙΧ

Το νέο αυστηρότερο καθεστώς δεν θα ισχύει από τις 27 Σεπτεμβρίου αλλά από τις αρχές του 2020

  • -
  • -
Παράταση για την αλλαγή διαδικασίας στην εισαγωγή μεταχειρισμένων ΙΧ

Στην τροποποίηση της απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης που καθόριζε τη διαδικασία εισαγωγής μεταχειρισμένου οχήματος στη χώρα μας,  προχώρησε το Υπουργείο Μεταφορών.

Με απόφαση του Υφυπουργού, Γιάννη Κεφαλογιάννη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αναστέλλεται έως την 1/1/2020 η ισχύς της απόφασης 48288/2635/2019 για την «Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων».

Η γραφειοκρατική διαδικασία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των πλαστών στοιχείων οχημάτων, θεωρείτο από το Σύνδεσμο Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ) ότι ουσιαστικά καταργεί την όλη διαδικασία εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων.

Η θέση του ΣΕΕΑΕ για την εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων:

Με αφορμή τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς έχουν γραφτεί σχετικά με τον νόμο δώρο

του πρώην Υπουργού μεταφορών προς το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Καινούργιων αυτοκινήτων

θέλουμε να σας ενημερώσουμε τα εξής τα οποία σαν ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι θα τα

δημοσιεύσετε. Είμαστε οι πρώτοι που ζητούμε την εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

τα οποία θα είναι αξιόπιστα και δεν θα έχουν παραποιηθεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους

αλλά το κλείσιμο 4000 και πλέον επιχειρήσεων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από κανένα

νοήμονα άνθρωπο πόσο μάλλον αν υπολογίσουμε και την απώλεια μερικών δεκάδων

χιλιάδων θέσεων εργασίας που απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Επειδή

προφανώς δεν είστε σωστά ενημερωμένοι για το τι νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση

θα μας επιτρέψετε να σας παραθέσουμε συνοπτικά τις ρυθμίσεις αυτές για την συζήτηση

των οποίων είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε.

Δικαιολογητικά:

1. Υποβολή από τον εισαγωγέα βεβαίωσης τεχνικής επικαιροποίησης

Η βεβαίωση αυτή θα εκδίδεται από τους εισαγωγείς μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος

το οποίο είχε «δωρίσει» ο Σύνδεσμος στο Υπουργείο Μεταφορών. Δηλαδή ένας ιδιωτικός

φορέας του οποίου τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα με αυτά των εισαγωγέων

μεταχειρισμένων. Μάλιστα προβλεπόταν για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης χρόνος 15

ημερών χωρίς όμως να καθορίζονται στην περίπτωση της μη έκδοσης κυρώσεις ή πρόστιμα.

Τα δε πρόστιμα των 2000 ευρώ που αναγράφονται είναι άνευ αντικειμένου αφού οι

επαναλαμβανόμενες προθεσμίες των 15 ημερών (με οποιαδήποτε δικαιολογία) δεν

απαγορεύονται.

2. Βεβαίωση ΚΤΕΟ

Εδώ εάν είχε ζητηθεί το τελευταίο ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου στην αλλοδαπή (σε όσες

περιπτώσεις υπήρχε τέτοιο έγγραφο) κανείς δεν θα είχε λόγο να αντιδράσει. Αντί αυτού

όμως ζητείται βεβαίωση ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται

πότε έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι, πότε έγιναν, ποιοι εκκρεμούν, ποιοι ήταν επιτυχείς ποιοι

όχι και γιατί και πόσα χιλιόμετρα είχε διανύσει το αυτοκίνητο σε κάθε έλεγχο. Όπως

αντιλαμβάνεστε αφενός είναι αμφίβολο εάν μπορεί να δοθεί τέτοια βεβαίωση, αφετέρου

εάν π.χ. αυτοκίνητο έχει εκδοθεί σαν πρώτη άδεια στην Γαλλία και μετά έχει πουληθεί στην

Γερμανία ή και Πολωνία για να πάρει κανείς τέτοια βεβαίωση πρέπει να επισκεφτεί όλα

αυτά τα κράτη και όπως προαναφέραμε τέτοια βεβαίωση δεν χορηγείται.

3. Βεβαίωση της Αρχής που εξέδωσε την άδεια

Η βεβαίωση αυτή αφενός είναι αχρείαστη αφού θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που

αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας την οποία προσκομίζει ο εισαγωγέας, αφετέρου τα

κράτη δεν χορηγούν τέτοιες βεβαιώσεις. Ο μόνος λόγος που συμπεριλήφθηκε η

συγκεκριμένη βεβαίωση ήταν για να μπει ένα ακόμη εμπόδιο απαγορευτικό για την

εισαγωγή αυτοκινήτου από την αλλοδαπή.

4. Απαγόρευση μεταβίβασης

Το πιο εξωφρενικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να εφαρμοστούν

και για τα ήδη κυκλοφορούντα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Δηλαδή αυτοκίνητο που ήρθε στην

Ελλάδα το 2008 ως μεταχειρισμένο και έχει μεταβιβαστεί ήδη 2 και 3 φορές για να

μεταβιβαστεί εκ νέου θα πρέπει ο τωρινός κάτοχος να πάει στη χώρα προέλευσης που ίσως

και να μην την γνωρίζει ποια είναι για να προσκομίσει αυτά τα δικαιολογητικά.

Αν δεν ήταν τόσο σοβαρό αυτό το θέμα, θα ήταν πραγματικά για γέλια, η δε χώρα μας θα

γινόταν περίγελος στην Ε.Ε.

Ελπίζω να αντιληφθήκατε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και την σκοπιμότητα για

την οποία δημιουργήθηκε και σαν ανεπηρέαστοι δημοσιογράφοι, θα πρέπει να

αντιληφθείτε ότι η σχετική διάταξη υπαγορεύτηκε και είμαστε σίγουροι ότι και ο πρώην

Υπουργός εάν είχε μελετήσει σοβαρά αυτό που νομοθέτησε τότε δεν θα το έφερνε στη

Βουλή.

Τέλος θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι όλα αυτά τα εξωφρενικά δεν συμβαίνουν σε

καμία άλλη χώρα, συνιστούν κατάφορη παράβαση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε

περί ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και αγαθών μεταξύ Κρατών –Μελών της Ε.Ε στην

οποία ήδη έχουμε προσφύγει και όταν η Ελλάδα καταδικαστεί, το πρόστιμο που θα

καταβάλει θα μετακυλιστεί στους πολίτες και δεν θα την πληρώσουν αυτοί που επέβαλλαν

τέτοια θεσμικά πλαίσια.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...