Λαθρεμπόριο καυσίμων: white list, ιχνηθέτηση, GPS και απογραφή

Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την καταπολέμηση της διαφθοράς

 • -
 • -
Λαθρεμπόριο καυσίμων: white list, ιχνηθέτηση, GPS και απογραφή

Θα απαγορεύεται η πώληση καυσίμων σε πρατήρια που δεν έχουν εφαρμόσει τα προβλεπόμενα για το σύστημα εισροών – εκροών και δεν βρίσκονται αναρτημένα στον ΛΕΥΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ (white list), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών. Τα μέτρα που θα ακολουθήσουν για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων είναι η ιχνηθέτηση, τα GPS (ακόμα και στα slops), η απογραφή όλων των δεξαμενών καυσίμων άνω των 4 τόνων κλπ.

Η σχετική Υπουργική απόφαση για τον ΛΕΥΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, είναι η πρώτη που θα υπογραφεί άμεσα και περιλαμβάνεται στις αποφάσεις στις οποίες κατέληξε η Μόνιμη Διϋπουργική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς που συστήθηκε από τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα, και συνεδρίασε στις 06.08.15 για τρίτη φορά στο Μέγαρο Μαξίμου. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος πορείας υλοποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τη πάταξη του Λαθρεμπορίου Καυσίμων, στο οποίο διαπιστώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις και η εξέταση νέων θεσμικών παρεμβάσεων. Με αυτά τα δεδομένα η επιτροπή αποφάσισε, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τα εξής:

Α) Την επίσπευση με τους πλέον ταχείς ρυθμούς της ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου που έχει ψηφιστεί εδώ και χρόνια αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί και ειδικότερα:

 • Απαγόρευση πώλησης καυσίμων σε πρατήρια που δεν έχουν εφαρμόσει τα προβλεπόμενα για το σύστημα εισροών – εκροών.
 • Χρήση μοριακών ιχνηθετών σε όλα τα καύσιμα.
 • Τοποθέτηση GPS σε πλωτά και επίγεια μεταφορικά μέσα καθώς και SLOPS (υγρά απορρίμματα πλοίων).
 • Εντατικοί έλεγχοι αν εφαρμόζεται ο νόμος περί τοποθέτησης συστήματος εισροών-εκροών στις τελωνειακές αποθήκες.
 • Σάρωση όλων των πρατηρίων πετρελαίου θέρμανσης με μικτό κλιμάκιο ελέγχου για την τήρηση των προβλεπόμενων τοποθέτησης και παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος εισροών-εκροών.

Β) Την παρέμβαση με νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για:

 • Δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου ελέγχου-συντονισμού.
 • Εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών σε όλες τις δεξαμενές.
 • Σύστημα σφράγισης σε επίγεια μεταφορικά μέσα ενεργειακών πόρων και αποσφράγισης μόνο από τον πρατηριούχο.
 • Σύνταξη Μητρώου Δεξαμενών χωρητικότητας άνω των 4 τόνων.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...