Ανάκληση Chevrolet Aveo 2010-2014 (Τ300)

Για αντικατάσταση του κυλίνδρου του διακόπτη ανάφλεξης

  • -
  • -

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Chevellas A.E., Γενική Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων CHEVROLET, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης σε 197 Aveo (T300) ηµεροµηνίας παραγωγής από 04 Νοεµβρίου 2010 έως 21 Αυγούστου 2014, µε αριθµούς πλαισίου από CB000469 έως CB057747. Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται ο κινητήρας του οχήµατος να εκκινήσει από µόνος του και να λειτουργήσει για µικρό χρονικό διάστηµα, όταν το κλειδί βρίσκεται στη θέση κλειδώµατος LOCK (OFF) του διακόπτη ανάφλεξης, εξαιτίας µη φυσιολογικής φθοράς του µηχανισµού του διακόπτη ανάφλεξης. Σε αυτήν την περίπτωση και εφόσον υπάρχει επιλεγµένη ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων, το όχηµα ενδέχεται να κινηθεί απρόσµενα. Είναι σηµαντικό να αφαιρείτε το κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης, µετά την απενεργοποίηση του κινητήρα. Μέχρι στιγµής έχουν αναφερθεί 5 περιστατικά ατυχηµάτων στην Αυστραλία ως αποτέλεσµα αυτής της δυσλειτουργίας. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως από την εταιρεία Chevellas A.E. µέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν µε ραντεβού στο δίκτυο εξουσιοδοτηµένων συνεργείων της CHEVROLET σε όλη την Ελλάδα, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση του κυλίνδρου του διακόπτη ανάφλεξης, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την εταιρεία στο τηλέφωνο 210 5773460.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...