Ανάκληση Mitsubishi Lancer & Outlander

Για αντικατάσταση του ιµάντα κίνησης στα μοντέλα Lancer Sedan (CY0W), Lancer Sportback (CX0W), Lancer Evolution (CZ4A) και Outlander (CW0W)

  • -
  • -

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων Mitsubishi στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων µάρκας Mitsubishi µοντέλα Lancer Sedan (CY0W), Lancer Sportback (CX0W), Lancer Evolution (CZ4A) και Outlander (CW0W). Η ανάκληση αφορά 3894 οχήµατα, µοντέλα ετών:

  • Lancer Sedan: 2008 - 2011
  • Lancer Sportback: 2009 - 2011
  • Lancer Evolution: 2008 - 2011
  • Outlander: 2006 - 2011

στα οποία το υλικό από το οποίο είναι φτιαγµένος ο ιµάντας κίνησης µπορεί να προκαλέσει φθορά στην τροχαλία του τεντωτήρα και στις τροχαλίες των αποστατών οι οποίες είναι κατασκευασµένες από nylon. Στην περίπτωση αυτή το σύστηµα ελέγχου θα ενεργοποιήσει ένδειξη βλάβης στον πίνακα οργάνων ενώ στην περίπτωση που αγνοηθεί η ένδειξη, ενδέχεται ο ιµάντας να υποστεί ζηµιά και να φύγει από την θέση του. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια φόρτισης της µπαταρίας, υπερθέρµανση του κινητήρα και µείωση της υποβοήθησης του τιµονιού (σε οχήµατα µε υδραυλική υποβοήθηση). Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη ανάκληση. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της Mitsubishi για να γίνει αντικατάσταση του ιµάντα κίνησης, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 797 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...