Μεταχειρισμένα: Αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης

Απαλλάσσονται από φόρο πολυτελείας τα προ του 2010

  • -
  • -
Μεταχειρισμένα: Αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σημαντικές αλλαγές στις τιμές των εισαγόμενων μεταχειρισμένων φέρνει τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθν. Αμύνης. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας του μεταχειρισμένου και πλέον παίζει ρόλο στην απομείωση της αξίας και τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερα χιλιόμετρα έχει το κοντέρ, τόσο ελαττώνεται ο φόρος που διαμορφώνει την τελική τιμή πώλησης. Δεν θα επιβάλλεται ειδικός φόρος πολυτελείας σε οχήματα, τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κοινοτικό κράτος πριν την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου άρθρου, ήτοι 4 Μαρτίου 2010 και απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές που φέρνει η τροπολογία:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων: 
α) Την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου, κατά τύπο παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1400/2002 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 203, της 1ης Αυγούστου 2002), συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού. 
Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή χονδρικής πώλησης όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα ως άνω ποσοστά ανά εξάμηνο και έτος ηλικίας του αυτοκινήτου και ανά κατηγορία αμαξώματος. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των εν λόγω ποσοστών, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού των ποσοστών των ενδιάμεσων μηνών καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 
Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,30 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση. Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων, για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας διάταξης, ορίζεται στις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). 
Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%. 
β) Τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα.»

 

Τέλος επιτρέπεται η είσοδος σε φορολογική αποθήκη, με αναστολή των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων, των επιβατικών οχημάτων που διατίθενται από χορηγό εταιρεία στο Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...